ՈՒԵՖԱ-Ի ՖՈՒՏԶԱԼԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱՅԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ 2024 ՏՈՄՍԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ՈՒԵՖԱ-Ի ՖՈՒՏԶԱԼԻ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻ ԼԻԳԱՅԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ 2024

ՏՈՄՍԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
  1.  Շրջանակ

ՈՒԵՖԱ-ի ֆուտզալի Չեմպիոնների լիգայի 2024 թվականի եզրափակչի Տոմսերի վաճառքի հետևյալ դրույթներն ու պայմանները ("Դրույթներ և պայմաններ") նախատեսված են ապահովելու ՈՒԵՖԱ-ի ֆուտզալի Չեմպիոնների լիգայի 2024 թվականի եզրափակիչի տոմսերի գնման, բաշխման և օգտագործման արդար, ճիշտ և արդյունավետ գործընթացը: Նման տոմսերի գնումը, բաշխումը և օգտագործումը կարգավորվում են հետևյալ դրույթներով և պայմաններով և ցանկացած այլ կիրառելի օրենքներով կամ կանոնակարգերով (ինչպես սահմանված է ստորև՝ "Կիրառելի օրենքներ" և "Կանոնակարգեր" բաժնում), որոնք վերաբերում են Արենայի հասանելիությանը և օգտագործմանը (ինչպես սահմանված է ստորև):

  1. Սահմանումներ

   Հատուկ տոմս

   Տոմսերի տեսակներից մեկը, որն առաջարկվում է վաճառքի Տոմսերի վաճառողի կողմից, որը կամ հեշտ հասանելի նստատեղերի տոմսն է, կամ անվասայլակի տոմս՝ խաղ(եր)ի համար
   Կիրառելի օրենքներ նշանակում է բոլոր օրենքները, կանոնադրությունները, ընդհանուր իրավունքը, կանոնակարգերը, կարգադրությունները, օրենսգրքերը, կանոնները, ուղեցույցները, հրամանները, թույլտվությունները, սակագները և հաստատումները, ներառյալ շրջակա միջավայրի, առողջության և անվտանգության կամ սանիտարական միջոցառումների հետ կապված, ցանկացած պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, որոնք վերաբերում են գնորդին, տոմսի սեփականատիրոջը և (կամ) Հյուրին, կամ սույն դրույթների և պայմանների առարկան
   Արենա Արենայի բոլոր տարածքները, որտեղ անցկացվում է համապատասխան Խաղը, և ցանկացած այլ տարածք, որտեղ մուտքի համար անհրաժեշտ է տոմս (կամ այլ մուտքի սարք, եթե կիրառելի է):
   Արենայի սեփականատեր Արենայի սեփականատերը և նման Արենայի ցանկացած օպերատոր կամ վարձակալ:
   Արենայի կանոններ

   Արենայի կանոնները, որոնք կիրառելի են խաղի համար և որոց կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հասցեով՝

   https://tickets.ffa.am/UFCL2024/news/index/00013315

   Գնորդ 18 տարին լրացած ցանկացած ֆիզիկական անձ, որն իրավասու է խաղի տոմսեր գնելու համար համաձայնագիր կնքել՝ համաձայն սույն դրույթների և պայմանների։
   Ուղեկցող տոմս 3.6-րդ հոդվածի համաձայն հաշմանդամություն ունեցող անձանց տոմսի հետ միասին տրված անվճար տոմս՝ հաշմանդամություն ունեցող տոմսի սեփականատիրոջը Ուղեկցող անձնական ուղեկցորդի/օգնականի օգտագործման համար
   Հեշտ հասանելի նստատեղերի տոմս Տոմս հաշմանդամների համար, ովքեր չեն օգտվում հաշմանդամի սայլակից, բայց պահանջում են հեշտ մուտք ունեցող նստատեղեր՝ Արենայում առկա հարմարություններին մոտ:
   Հյուր(եր)      Խաղին Գնորդին ուղեկցող ֆիզիկական անձ, որին Տոմսերը կարող են փոխանցվել սույն դրույթների և պայմանների համաձայն:
   Հյուրընկալող կողմ «Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա» ՀԿ-ն իր գրանցված գրասենյակով ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 27 հասցեում, որը պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետությունում մրցաշարի կազմակերպման և անցկացման համար: Կասկածներից խուսափելու համար, ըստ գործող օրենսդրության, հյուրընկալող կողմը համարվում է խաղերի և մրցաշարի «կազմակերպիչը»:
   Հյուրընկալող տարածք Հայաստանի Հանրապետություն
   Խաղ(եր) մրցաշարի շրջանակներում անցկացված ցանկացած պաշտոնական խաղ
   Տոմսերի առցանց վաճառքի հարթակ

   տոմսերի վաճառողի կայք՝

   https://tickets.ffa.am/UFCL2024/

   Արժեքը Գնորդի կողմից ընտրված Տոմս(եր)ի գնման ընդհանուր արժեքը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:
   Փոխհատուցման քաղաքականություն

   ժամանակ առ ժամանակ կիրառվող գումարի փոխհատուցման/վերադարձման քաղաքականությունը, որը հասանելի է Տոմսերի վաճառողի կայքում՝

   https://tickets.ffa.am/UFCL2024/page/ticket-return-policy

   Կարգավորող փաստաթղթեր նշանակում է, առանց սահմանափակումների, հետևյալ պայմանները՝
     Արենայի կանոնները; և/կամ
     ՈՒԵՖԱ-ն և Հյուրընկալող կողմի կանոնադրություններն ու կանոնակարգերը, որոնք կիրառելի են մրցաշարի համար:
   Տոմս Տոմսերի սեփականատիրոջ կողմից պահվող թղթային կամ էլեկտրոնային/բջջային տոմսը, որը (համաձայն սույն դրույթների և պայմանների) Տոմսերի սեփականատիրոջը իրավունք է տալիս ներկա գտնվել համապատասխան Խաղին և զբաղեցնել նստատեղ Արենայում, որը նշված է յուրաքանչյուր տոմսի վրա:
   Տոմսի սեփականատեր ցանկացած անձ, որը փաստացի և օրինական տիրապետում է Տոմսին՝ ներառյալ, առանց սահմանափակման, հաջողակ Գնորդներին և նրանց Հյուրերին (ըստ հանգամանքների):
   Տոմս վաճառող ՀՖՖ-ն՝ իր գրանցված գրասենյակով (Խանջյան 27) և ՀՎՀՀ՝ (02566915), որը նշանակվել է Տոմսերի վաճառքի համար Հյուրընկալող կողմի՝ Մրցաշարի կազմակերպչի կողմից)) կամ (Հյուրընկալողի կողմից)
   ՈՒԵՖԱ-ի ֆուտզալի Չեմպիոնների լիգայի 2024 թվականի եզրափակիչ կամ մրցաշար ՈՒԵՖԱ-ի ֆուտզալի Չեմպիոնների լիգայի 2024 թվականի եզրափակիչը տեղի կունենա մայիսի 3-ից մինչև մայիսի 5-ը կամ ՈՒԵՖԱ-ի կողմից նշված այլ ամսաթվերին.  
   ՈՒԵՖԱ Ֆուտբոլային ասոցիացիաների Եվրոպական միություն, որի գրասենյակները գտնվում են՝ Route de Genève 46, 1260 Նյոն 2, Շվեյցարիա
   ՈՒԵՖԱ Events SA ՈՒԵՖԱ Events SA, Route de Genève 46, 1260 Նյոն 2, Շվեյցարիա, ՈՒԵՖԱ-ի ամբողջությամբ պատկանող դուստր ձեռնարկություն.
   ՈՒԵՖԱ Կողմեր ՈՒԵՖԱ-ի և ՈՒԵՖԱ-ի իրադարձությունների SA. Կասկածներից խուսափելու համար ՈՒԵՖԱ-ի Կողմերը մրցաշարի տոմսեր վաճառող չեն: Տոմսերի վաճառողը Տոմս վաճառողն է (ինչպես սահմանված է վերևում):
   Անվասայլակի տոմս Տոմսը նախատեսված է անվասայլակով տեղաշարժվող հաշմանդամի համար՝ Արենայում դրա համար հատուկ հատկացված վայրում:
      
 1. ՏՈՄՍԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԸ
  1. Գնման ընդհանուր կանոններ
   1. Սույն դրույթների և պայմանների նպատակների համար տոմսերի վաճառողը հանդիսանում է տոմսերի վաճառողը, իսկ Հյուրընկալող կողմը հանդիսանում է մրցաշարի կազմակերպիչը և պատասխանատու է դրա անցկացման համար: ՈՒԵՖԱ-ն մրցաշարի նկատմամբ առևտրային իրավունքների սեփականատերն է։
   2. Կախված առկայությունից՝ Գնորդները կարող են տոմս(եր) գնել Տոմսերի Վաճառողից հետևյալ եղանակներով և համաձայն գնման դրույթների և պահանջների, որոնք Գնորդին փոխանցվել են Տոմսերի Վաճառողի կողմից.
    1. տոմսերի առցանց վաճառքի հարթակի միջոցով, որը բաց կլինի այն ամսաթվերից և ժամերից, որոնք նշված են տոմսերի առցանց վաճառքի հարթակում;
    2. Արենայում տեղակայված տոմսարկղերից. (Կասկածից խուսափելու համար, ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և տոմսերի վաճառողը որևէ երաշխիք չեն տալիս, որ Արենայի տոմսարկղերը հնարավորություն կտան տոմսեր ձեռք բերել)
   3. Ձեռք բերելով տոմս ՝ գնորդը հաստատում է, որ կարդացել, հասկացել և համաձայն է պահպանել այդ դրույթներն ու պայմանները [և տոմսերի վաճառողի դրույթներն ու պայմանները։
   4. Տոմսերի գնման գործընթացում (անկախ նրա, թե այդպիսի տոմսերը ձեռք են բերվում առցանց տոմսերի վաճառքի հարթակում, թե գնման այլ լիազորված եղանակով), Գնորդը պետք է ներկայացնի իր անուն-ազգանունը, բջջային հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն, անձնագրի տվյալները։ Գնորդը պետք է նաև տրամադրի անձնական տվյալներ իրենց հյուրերից յուրաքանչյուրի համար:
   5. Տոմսերը հասանելի կլինեն գների այնպիսի կատեգորիաներով, այնպիսի փաթեթներով, այնպիսի գներով և այնպիսի վայրերում, որոնք նշված են Տոմսերի առցանց վաճառքի հարթակում կամ ինչպես այլ կերպ ծանուցվում է Գնորդին գործընթացի ընթացքում (լինի առցանց, թե ֆիզիկական տոմսերի վաճառքի կետերում):  Նստատեղերի քարտեզը, որը ցույց է տալիս համապատասխան գնային կատեգորիաները, կցուցադրվի տոմսերի առցանց վաճառքի հարթակում կամ գնման գործընթացում այլ կերպ կտեղեկացվի Գնորդին: ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և տոմսերի վաճառողը որևէ երաշխիք չեն տալիս, որ Գնորդը հնարավորություն կունենա ձեռք բերել որևէ կոնկրետ կատեգորիայի կամ ընդհանրապես տոմսեր:
   6. Սահմանափակ թվով հատուկ տոմսեր (լինի դա հեշտ մուտքի նստատեղերի տոմս, թե անվասայլակների տոմս) հասանելի կլինեն գնելու համար՝ համաձայն Հյուրընկալող կողմի ցուցումների, որոնց մասին Գնորդները կտեղեկացվեն [email protected] կայքում:  Հատուկ տոմսերը կառաքվեն հաջողակ Գնորդին՝ անվճար ուղեկցող տոմսի հետ միասին։
   7. Հատուկ տոմսերը կարող են տեղակայվել Արենայի տարբեր գոտիներում՝ կախված դրա դասավորությունից:
   8. Հատուկ տոմսեր հայցող Գնորդը պետք է ներկայացնի վավեր պաշտոնական փաստաթուղթ, որը ցույց է տալիս իր հաշմանդամությունը՝ համաձայն տոմսերի վաճառողի և (կամ) Հյուրընկալող կողմի ցուցումների և հետագա պահանջների:
   9. Յուրաքանչյուր Գնորդ կարող է գնել առավելագույնը 4 Տոմս յուրաքանչյուր խաղի համար: Գնումները, որոնք գերազանցում են 4 տոմսը մեկ խաղի համար, չեն թույլատրվում և կմերժվեն կամ կչեղարկվեն:
  2. Վճարումը
   1. Տոմս(եր)ի համար վճարումը կարող է կատարվել այնպիսի մեթոդներով, որոնք Գնորդին նշված են Տոմս վաճառողի կողմից:
  3. Առաջարկի ընդունում
   1. Տոմսերի վաճառողի և գնորդի միջև տոմս(եր)ի գնման պայմանագիրը կնքվելու է (սույն դրույթներին և պայմաններին համապատասխան միայն 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ տոմս(եր)ի դիմաց բերահաջող վճարումից հետո:
  4. Տոմսերի բաշխում
   1. Տոմսերը գնորդներին կբաշխվեն հետևյալ եղանակներով՝
    1. անմիջապես, 3.2.b հոդվածում նշված ֆիզիկական տոմսարկղերից գնումներ կատարելիս;
    2. "Print@home" էլեկտրոնային տոմսեր, եթե տոմսերի վաճառքի նման եղանակը հասանելի է տոմսավաճառի կողմից (ով որոշում է կայացնում տոմսերի բաշխման այս եղանակի վերաբերյալ իր հայեցողությամբ): Էլեկտրոնային տոմսի պատշաճ տպագիր թղթային պատճենը պետք է ֆիզիկապես ներկայացվի Արենայում յուրաքանչյուր տոմսի սեփականատիրոջ կողմից:   Եթե գնորդին տեղեկացվել է, որ տոմս(եր)ը կփոխանցվի  (կփոխանցվեն) "Print@home" էլեկտրոնային տոմսերի միջոցով, ապա այդպիսի էլեկտրոնային տոմսերի տպագրության պատասխանատվությունը կրում է գնորդը, և ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և տոմսերի վաճառողը որևէ պարտավորություն չեն կրում դա անել կամ տրամադրել որևէ այլընտրանքային թղթային տոմս(եր):
   2. Թերի տոմսերի մասին, ինչպիսիք են, օրինակ, անընթեռնելի տպագրությամբ կամ տպագիր Տոմսի որևէ հատվածի բացակայությամբ կամ գնորդին առաքման ժամանակ վնասված տոմսերը, Տոմսավաճառը պետք է տեղեկացվի տոմսերը ստանալուց հետո երեք (3) օրվա ընթացքում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի տոմս(եր)ը անմիջապես տրամադրվել է գնորդին, որի դեպքում գնորդը պետք է անհապաղ տեղեկացնի տոմսավաճառին): Թերի տոմսերը կփոխարինվեն անվճար, պայմանով, որ բնօրինակ թերի տոմսերը վերադարձվեն տոմսերի վաճառողին՝ իրենց սկզբնական վիճակում: ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը, Արենայի սեփականատերը և տոմսերի Վաճառողը պատասխանատվություն չեն կրում կորցրած, գողացված, վնասված կամ ոչնչացված տոմս(եր)ի համար՝ գնորդին հանձնելուց հետո: Մասնավորապես, ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը, Արենայի սեփականատերը և տոմսերի Վաճառողը պատասխանատվություն չեն կրում որևէ տոմս վերադարձնելու կամ տոմսերը վերատպելու համար:
   3. Թերի Print@home Տոմսերը, ինչպիսիք են, օրինակ, անընթեռնելի տպագրությամբ կամ տպագիր Տոմսի որևէ հատվածի բացակայությամբ, կմերժվեն Արենա մուտք գործելիս: ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը, Արենայի սեփականատերը և տոմսերի Վաճառողը պատասխանատվություն չեն կրում թերի, կորած կամ գողացված տոմսերի համար և որևէ պարտավորություն չեն ստանձնում վերատպելու կամ վերադարձնելու որևէ այդպիսի Տոմս:
   4. Տոմսերը մշտապես մնում են ՈՒԵՖԱ-ի սեփականությունը:
 2. ՏՈՄՍԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
  1. Տոմս(եր)ի արգելված օգտագործումը
   1. Բացառությամբ 7.2-րդ և 7.3-րդ հոդվածում ուղղակիորեն թույլատրված դեպքերի, խստիվ արգելվում է վերավաճառքի կամ փոխանցման համար տոմս(եր)ի ցանկացած վերավաճառք, փոխանցում, տոմս(եր)ի առաջարկ կամ գովազդ, լինի դա անվճար, թե վարձատրության դիմաց:
   2. Գնորդին թույլատրվում է Տոմսերը փոխանցել իր հյուր(եր)ին, պայմանով, որ (համատեղ).
    1. Գնորդը Խաղին ներկա կլինի իր հյուր(եր)ի հետ միասին;
    2. տոմսերը նախատեսված են իրենց անձնական օգտագործման համար;
    3. նման թույլատրելի փոխանցումն իրականացվում է անվճար՝ առանց տոմսի անվանական արժեքից ավել որևէ լրացուցիչ վճարի, և
    4. հյուրերը, ընդունելով գնորդից տոմսերի փոխանցումը, համաձայնվում են պահպանել սույն դրույթներն ու պայմանները:

7.3     Այն դեպքում, երբ տոմսի սեփանակատերը (որը, կասկածից խուսափելու համար, ներառում է Գնորդին և Հյուր(ներ)ին) բժշկական պատճառներով ի վիճակի չէ ներկա գտնվել Խաղին, Գնորդը իրավունք չունի վերադարձնել այդ Տոմսի գումարը, սակայն իրավասու է փոխանցել այդպիսի Տոմսը ընկերոջը կամ ընտանիքի անդամին (որն իր հերթին կդառնա Հյուր սույն Պայմանների և դրույթների նպատակների համար), պայմանով, որ (i) այդպիսի փոխանցումը կատարվում է համաձայն և ենթակա է. Հոդված 7.1 և 7.2, և (ii) նման անձի անձնական տվյալները տրամադրվում են հյուրընկալող ասոցիացիայի կողմից Գնորդին ծանուցված ընթացակարգի համաձայն:

 

7.4       Տոմսը (տոմսերը) չպետք է.

    1. օգտագործվի ցանկացած խթանման, գովազդի, դրամահավաքի, աճուրդի, նվերների կամ նմանատիպ այլ առևտրային կամ ոչ առևտրային նպատակների համար;
    2. օգտագործվի որպես մրցանակ (կամ մրցանակի մի մաս) ցանկացած մրցույթում, մրցակցային (գովազդային) խաղախաղում, վիճակախաղում կամ տոտալիզատորում;
    3. համակցվի ապրանքների կամ ծառայությունների ցանկացած փաթեթի հետ և վաճառվի որպես դրա մաս, կամ
    4. համակցվի ցանկացած տուրիստական փաթեթի կամ հյուրանոցային ծառայության հետ և վաճառվի որպես դրա մաս (օրինակ՝ համատեղում է թռիչքները, հյուրանոցները և տոմս(եր) ը):

7.5     Տոմսերի սեփականատերերը չպետք է.

    1. տեղադրել ՈՒԵՖԱ-ի երեկույթներին, խաղին (խաղերին) կամ մրցաշարին վերաբերող ցանկացած գովազդ կամ պրոմո ակցիա;
    1. գովազդել, խթանել, բաշխել, տարածել, վաճառել կամ վաճառքի առաջարկել ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն Արենայի ցանկացած մասից կամ հագուստի կամ Արենայից բերված իրերի վրա բացահայտ առևտրային հաղորդագրություններ ցուցադրելու միջոցով, կամ
    2. օգտագործել տոմս(եր)ի հետ կապված ցանկացած մարքեթինգային կամ գովազդային հնարավորություն:

Կասկածից խուսափելու համար, ոչ մի տոմսի սեփականատեր չի կարող Արենայում ցուցադրել որևէ ապրանքանիշ, որը կարող է ուղղված լինել գովազդային կամ շուկայավարման որևէ նպատակի:

7.6  Սույն դրույթների և պայմանների 7-րդ հոդվածի և (կամ) 12-րդ հոդվածի խախտմամբ ձեռք բերված կամ օգտագործված տոմս(եր)ը համարվում է անվավեր, և ցանկացած անձ, ով ցանկանում է օգտագործել այդպիսի տոմս(եր)ը, կհամարվի խախտում թույլ տված անձ և կմերժվի մուտք գործելուց կամ վտարվելու է Արենայից՝ առանց փոխհատուցման իրավունքի և կարող է հանգեցնել հետագա դատական գործողությունների: Ցանկացած չարտոնված Վաճառքի կամ տոմս(եր)ի փոխանցման մասին կարող է հաղորդվել ոստիկանություն:

7.7 Սույն դրույթների և պայմանների, կիրառելի օրենքների և (կամ) ցանկացած կանոնակարգի ցանկացած խախտում իրավունք է տալիս ՈՒԵՖԱ-ի կողմերին և (կամ) Հյուրընկալող կողմին չեղյալ համարել և անվավեր ճանաչել տոմսը և ցանկացած այլ տոմս, որը ձեռք է բերվել գնորդի կողմից նույն կամ ցանկացած այլ խաղի համար, առանց փոխհատուցման իրավունքի:

  1. Մուտքը Արենա
   1. Մուտքը Արենա կթույլատրվի կայքում նշված ժամերին, որը կհրապարակվի  Հյուրընկալող կողմի կայքում՝ https://tickets.ffa.am/UFCL2024/
   2. Մուտքը Արենա պետք է լինի:
    1. ենթակա է համապատասխանության՝
     1. սույն դրույթներին և պայմաններին;
     2. Արենայի կանոններին;
     3. գործող սանիտարական միջոցառումների կամ քաղաքականության;
     4. բոլոր կիրառելի օրենքները (օրենսդրական կամ այլ կերպ, ներառյալ առողջության և անվտանգության պահանջները և ցանկացած սանիտարական միջոցներ), որոնք կարգավորում են մուտքը կամ ներկայությունը Արենայում, խաղին մասնակցելը, տոմսերի օգտագործումը, ընդհանուր անվտանգության վկայականը և ցանկացած հատուկ անվտանգության վկայագիր, որը կիրառվում է Արենայում, որը տրված է ցանկացած մարմնի կողմից, որն ունի իրավասություն կամ լիազորություն՝ կապված Արենայում խաղի անցկացման հետ. և
    2. նույնականացումն իրականացվում է անձի համար վավեր տոմս (անկախ տարիքից) և, ըստ պահանջի, անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ վավեր լուսանկարով և ստորագրությամբ (անձնագիր կամ ազգային նույնականացման քարտ) ներկայացնելու դեպքում:
   3. Արենայից դուրս եկած տոմսերի սեփականատերերին կրկին մուտք գործել Արենա չի թույլատրվի:
  2. Վարքագիծը Արենայում
   1. Անվտանգության և պաշտպանության նկատառումներից ելնելով, հանդիպմանը ներկա բոլոր անձինք, եթե և երբ դա պահանջվում է կարգադրիչների, անվտանգության անձնակազմի և/կամ խաղի կազմակերպչին ներկայացնող այլ օրինական լիազորված անձանց կողմից, պետք է.
    1. ներկայացնեն վավեր տոմս՝ անձը հաստատող փաստաթղթի հետ միասին, վավեր լուսանկարով և ստորագրությամբ (անձնագիր կամ ազգային նույնականացման քարտ);
    2. ենթարկվեն զննումների, մարմնի զննումների և փորձաքննության, այդ թվում՝ տեխնիկական միջոցների օգտագործմամբ, համոզվելու համար, որ նրանք չունեն վտանգավոր, արգելված կամ չթույլատրված առարկաներ: Անվտանգության աշխատակիցները, ստյուարդները կամ ոստիկանությունը իրավունք ունեն խուզարկել ցանկացած անձի հագուստը և նրա իրերը և
    3. հետևել անվտանգության անձնակազմի, կարգադրիչների և/կամ ոստիկանության և/կամ Արենայում պատշաճ կերպով լիազորված այլ անձանց կողմից տրված բոլոր հրահանգներին և ցուցումներին;
    4. հետևել Արենայում գործող բոլոր սանիտարական միջոցներին և քաղաքականությանը և հետևել անվտանգության անձնակազմի, կարգադրիչների և/կամ ոստիկանության և/կամ Արենայում պատշաճ կերպով լիազորված անձանց ցանկացած և բոլոր հրահանգներին՝ կապված սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների հետ. և
    5. ենթարկվել անվտանգության լրացուցիչ վերահսկողության Արենայի ներսում, կախված հանգամանքներից:
   2. Արենայում խստիվ արգելվում է արտահայտել, տարածել ցանկացած վիրավորական, ռասիստական, այլատյաց, սեքսիստական (վերաբերում է ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց), կրոնական, քաղաքական կամ այլ անօրինական/արգելված հաղորդագրություններ, հատկապես խտրական քարոզչական հաղորդագրություններ կամ ունենալ այդպիսի նյութեր:
   3. Արենայի կանոնները պարունակում են արգելված իրերի և վարքագծի մանրամասն ցուցակներ, և յուրաքանչյուր տոմսի սեփականատեր պետք է լիովին համապատասխանի դրանցում պարունակվող ցանկացած սահմանափակումների: Այդ դրույթների և պայմանների և (կամ) Արենայի կանոնների կրճատված տարբերակները կամ արգելված իրերը կամ վարքագիծը պատկերող պարզ նշանները նույնպես կարող են ներառվել տոմսի մեջ և պետք է ամբողջությամբ ընդունվեն տոմսի սեփականատիրոջ կողմից:
   4. Առանց սահմանափակումների, խստիվ արգելվում է Արենայի ներսում կատարել հետևյալներից որևէ մեկը.
    1. զբաղեցնել կամ մուտք գործել այն գոտիները, որոնք փակ են հանրության համար, կամ որոնց մուտքը թույլատրված չէ՝ համաձայն տոմսի սեփականատիրոջ մոտ առկա տոմսի համապատասխան կատեգորիայի;
    2. սահմանափակել կամ շրջել երթևեկության համար բաց տարածքներում, հետիոտնային արահետներով և ճանապարհներով, այցելուների տարածքների մուտքերով և ելքերով և վթարային ելքերով;
    3. կատարել ցանկացած այլ գործողություն, որը կարող է վտանգի ենթարկել Արենայում գտնվող ցանկացած անձի և / կամ
    4. ցանկացած այլ չարտոնված վարքագիծ:
   5. Խաղին մասնակցող թիմերին աջակցող երկրպագուները չեն կարող առանձնացվել Արենայում և յուրաքանչյուր տոմսի սեփականատերը պետք է վարվի պատասխանատու և համաձայն ՈՒԵՖԱ-ի կողմերի, Հյուրընկալող կողմի և (կամ) Արենայի սեփականատիրոջ կողմից հաղորդված անվտանգության ուղեցույցների:
  3. Աուդիո և վիդեո ձայնագրություններ
   1. Արենայում խաղին ներկա տոմսերի սեփականատերերը ընդունում են, որ տեղեկացված են, որ իրենց կարող են լուսանկարել, նկարահանել կամ տեսագրել ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և/կամ Արենայի սեփականատերը և/կամ նրանց կողմից նշանակված ցանկացած երրորդ կողմ: Հյուրընկալող տարածքի կիրառելի օրենսդրությամբ թույլատրված առավելագույն ժամկետով՝ ողջամտորեն օգտագործել, հեռարձակել, հրապարակել և լիցենզավորել՝ առանց գումարի կամ այլ հատուցման որևէ պահանջի, Տոմսերի սեփականատիրոջ ձայնը և պատկերը ուղիղ եթերի միջոցով կամ ձայնագրված վիդեո և/կամ աուդիո ցուցադրում, հեռարձակում կամ այլ փոխանցում կամ ձայնագրություն, լուսանկարներ կամ ցանկացած այլ ընթացիկ և/կամ ապագա մեդիա տեխնոլոգիաների միջոցով:
   2. Տոմսերի սեփականատերերը չպետք է հավաքեն, նկարահանեն, ձայնագրեն և (կամ) փոխանցեն որևէ ձայն, պատկեր և (կամ) Արենայի կամ Խաղի նկարագրություն (կամ որևէ արդյունք և (կամ) խաղի վիճակագրություն), բացառությամբ իրենց բացառիկ, մասնավոր և կենցաղային օգտագործումը (որը, կասկածից խուսափելու համար և օրինակ, չի ներառում Արենայի որևէ ձայնի, պատկերի և/կամ նկարագրության ձայնագրում և/կամ փոխանցում առևտրային նպատակներով): Խստիվ արգելվում է համացանցի/ինտերնետի, ռադիոյի, հեռուստատեսության կամ որևէ այլ ընթացիկ և/կամ ապագա մեդիայի միջոցով տարածել Խաղի որևէ ձայն, նկար, պատկեր, տվյալներ, նկարագրություն, արդյունք և/կամ վիճակագրություն ամբողջությամբ կամ մասամբ, կամ՝ աջակցել ցանկացած այլ անձի (անձանց), որն իրականացնում է նման գործունեություն.  Հեղինակային իրավունքները, տվյալների բազայի իրավունքները և մտավոր սեփականության ցանկացած այլ իրավունք սույն կետի համաձայն ցանկացած չարտոնված ձայնագրության կամ փոխանցման նկատմամբ փոխանցվում են (ապագա իրավունքների ներկայիս փոխանցման միջոցով) ՈՒԵՖԱ-ին: Տոմսի սեփականատերը նաև համաձայնում է (եթե և երբ ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը դա պահանջում են) անհապաղ ձևակերպել բոլոր փաստաթղթերը և անել այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ՈւԵՖԱ-ին այդպիսի իրավունքների սեփականության իրավունքը փոխանցելու համար՝ բացարձակապես անվճար և առանց որևէ ծանրաբեռնվածության և այլ վճարների:
 1. ԱՅԼ
  1. Պատասխանատվություն
   1. Այն դեպքում, երբ ՈՒԵՖԱ-ի Կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և/կամ Արենայի սեփականատերը խախտում են իրենց պարտավորությունները (սույն դրույթներով և պայմաններով կամ այլ կերպ), ՈՒԵՖԱ-ի Կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և/կամ Արենայի սեփականատերը պատասխանատվություն են կրում միայն այդպիսի կորստի կամ Տոմսերի սեփականատիրոջ կրած վնասի համար, որը ողջամտորեն կանխատեսելի էր խախտման հետևանքով: ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և/կամ Արենայի սեփականատերը պատասխանատվություն չեն կրում այն վնասների կամ կորուստների համար, որոնք Գնորդի կողմից պայմանագրի կնքման պահին հնարավոր չէր ողջամտորեն կանխատեսել կամ նախատեսել սույն դրույթների և պայմանների համաձայն:
   2. Չնայած 11.1-րդ հոդվածին և հաշվի առնելով 11.5-րդ հոդվածը, ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և/կամ Արենայի սեփականատերը պատասխանատվություն չեն կրում բիզնեսի որևէ կորստի համար, և ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և/կամ Արենայի սեփականատերը պատասխանատվություն չեն կրի որևէ Տոմսերի սեփականատիրոջ նկատմամբ շահույթի կորստի, բիզնեսի կորստի, բիզնեսի ընդհատման կամ բիզնեսի հնարավորության կորուստի համար:
   3. Ելնելով 11.5-րդ հոդվածից, ամեն դեպքում, օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով, ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և/կամ Արենայի սեփականատերը սույնով բացառում են ցանկացած պատասխանատվություն Տոմսերի սեփականատիրոջ և/կամ նրա գույքի կորստի, վնասի կամ վնասվածքի համար, ներառյալ (բայց չսահմանափակվելով) որևէ անուղղակի կամ հետևանքային կորուստ կամ վնաս, ներառյալ (բայց չսահմանափակվելով) վայելքի կամ ճանապարհորդության կամ բնակության ծախսերի կորուստը, անկախ նրանից, թե կորուստը կամ վնասը. (a) տեղի կունենար իրադարձությունների սովորական ընթացքի ժամանակ. (b) ողջամտորեն կանխատեսելի. կամ (c) գտնվում է կողմերի քննարկման փուլում, կամ այլ կերպ:
   4. Ելնելով 11.5-րդ հոդվածից՝ ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և/կամ Արենայի սեփականատերը պատասխանատվություն չեն կրում Խաղի դիտման որևէ ընդհատումների և/կամ սահմանափակումների համար՝ պայմանավորված (i) նստատեղի դիրքով և (ii) այլ հանդիսատեսի գործողություններով;
   5. Չնայած սույն դրույթների և պայմանների որևէ դրույթի՝ ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և/կամ Արենայի սեփականատերը չեն ձգտում բացառել կամ սահմանափակել իրենց պատասխանատվությունը՝ (a) խարդախության կամ խեղաթյուրման համար, (b) ՈՒԵՖԱ-ի կողմերի, Հյուրընկալող կողմի և/կամ Արենայի սեփականատիրոջ կամ նրանց սպաներից, աշխատակիցներից կամ գործակալներից որևէ մեկի անփութության հետևանքով առաջացած մահվան կամ անձնական վնասվածքի համար կամ (c) ցանկացած այլ հարցի համար, որի համար օրենքով հնարավոր չէ բացառել կամ սահմանափակել պատասխանատվությունը:
   6. Սույն դրույթներում և պայմաններում նշված կամ ենթադրվող ոչինչ չի ազդի Տոմսերի սեփականատիրոջ օրենքով սահմանված իրավունքների վրա:
  2. Կողմնակի դիտողներ
   1. Տոմսերի սեփականատերերին թույլատրվում է ներկա գտնվել համապատասխան խաղին, պայմանով, որ.
    1. նրանք չեն հանդիսանում բացառված անձ;
    2. տոմսը ձեռք է բերվել սույն Կանոնների և պայմանների համաձայն. և
    3. եթե տոմսի սեփականատերը մեկնում է Հյուրընկալող երկրի տարածք, ապա նա կատարել է Հյուրընկալող երկրի տարածք մուտք գործելու բոլոր գործող պահանջները (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, ճանապարհորդության և մուտքի ցանկացած պահանջներով, ներառյալ վավեր վիզայի ստացման ցանկացած պահանջ, որը ներկայացվում է գործող օրենսդրությանը համապատասխան):

Կասկածներից խուսափելու համար ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը, տոմսերի վաճառողը և/կամ Արենայի սեփականատերը պատասխանատվություն չեն կրում տոմսի սեփականատիրոջ կրած վնասների կամ կորուստների համար, եթե նրանք չեն համապատասխանում սույն հոդվածի 12.1-ին դրույթներին և/կամ, անհրաժեշտության դեպքում, չեն կարող ձեռք բերել անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

   1. Սույն 12-րդ հոդվածի իմաստով «Բացառված անձ» նշանակում է.
    1. ցանկացած անձ, ում Հյուրընկալող կոմն արգելել է միանալ իր երկրպագուների/ֆան ակումբին;
    2. Ֆուտբոլի ազգային թիմի/ֆուտզալի երկրպագուների/ֆան ակումբից հեռացված ցանկացած անձ (կամ աշխարհի ցանկացած իրավասության ֆուտբոլային կառավարման մարմնի կողմից երկրպագուների համարժեք պաշտոնական ակումբից հեռացված)
    3. անկացած անձ, որը ենթակա է վարչական կամ դատական ֆուտբոլային արգելքի՝ Հյուրընկալող տարածքի օրենքներին համապատասխան;
    4. ցանկացած անձ, ում ՈՒԵՖԱ-ն, ՖԻՖԱ-ն, ֆուտբոլի կառավարման ցանկացած մարմին կամ այլ կերպ արգելվում է մասնակցել ֆուտբոլի ասոցիացիայի խաղերին;
    5. ցանկացած անձ, ում ՈՒԵՖԱ-ն, Հյուրընկալող կողմը և/կամ Արենայի սեփականատերը արգելել են մասնակցել Արենայում անցկացվող միջոցառումներին;
    6. ով խաղի մասնակից թիմերի կողմից համարվում է այն անձը, որին չպետք է հատկացվեն Տոմսեր (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանով, այն անձինք, որոնց համապատասխան մասնակից թիմերի կողմից տրվել է մարզադաշտ այցելելու արգելք);
    7. ցանկացած անձ, որը, համապատասխան պետական մարմինների կարծիքով, այն անձն է, որին անվտանգության նկատառումներից ելնելով չպետք է տոմսեր տրամադրվեն, և
    8. ցանկացած անձ, ով խախտել է կամ խախտում է սույն դրույթներն ու պայմանները:
  1. Գաղտնիություն
   1. Ձեռք բերելով տոմսեր՝ լինի դա տոմսերի առցանց վաճառքի հարթակում, թե գնման այլ եղանակով, Գնորդը.
    1. ընդունում և համաձայնում է, որ տոմսերի գնման գործընթացում տրամադրված անձնական տվյալները և նրանց հյուր(եր)ի անձնական տվյալները, որոնք ներկայացված են սույն դրույթներին և պայմաններին համապատասխան, մշակվում են տոմսերի վաճառողի կողմից և փոխանցվում են Հյուրընկալող կողմին և մուտքագրվելու են Հյուրընկալող կողմին պատկանող տվյալների բազա՝ մրցաշարի և (կամ) խաղի կազմակերպման և անցկացման նպատակով (մասնավորապես՝ տոմսերի վաճառքի և (կամ) անվտանգության) և
    2. երաշխավորում է, որ նրանք ստացել են իրենց հյուր(եր)ի համաձայնությունը՝ նրանց տվյալները մշակելու համար վերը նշված a. կետում նշված նպատակներով:
   2. Գնորդը ընդունում է, որ Հյուրընկալող կողմը կարող է Գնորդի անձնական տվյալները և նրանց հյուր(եր)ի անձնական տվյալները փոխանցել ՈՒԵՖԱ-ի Կողմերին և/կամ Արենայի սեփականատիրոջը (և նրանց գործակալներին) վերը նշված նպատակների համար: [Ավելին, պայմանով, որ Գնորդը հատուկ տվել է իր համաձայնությունը Տոմսերի գնման գործընթացում, նրա անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել՝ ՈՒԵՖԱ-ի և/կամ նրա առևտրային գործընկերների ապրանքների, ծառայությունների, առևտրային գործունեության և իրադարձությունների մասին տեղեկություններ տրամադրելու համար:].
   3. Տոմսերի գնման գործընթացում Գնորդի կողմից տրամադրված անձնական տվյալները պահվում և մշակվում են Տոմս վաճառողների գաղտնիության քաղաքականության համաձայն: Այդ քաղաքականությանը կարելի է ծանոթանալ https://tickets.ffa.am/UFCL2024/page/personal-data-processing-policy հասցեով:
   4. Տոմսերի գնման գործընթացում տրամադրելով իրենց անձնական տվյալները՝ յուրաքանչյուր Գնորդ ընդունում և համաձայնում է, և պետք է ապահովի, որ իր հյուր(հյուրեր)ը ընդունում և համաձայն են, որ իրենք հասկացել են, ընդունել և կհամապատասխանեն սույն 13-րդ հոդվածին:
  2. Անկանխատեսելի հանգամանքներ
   1. ՈՒԵՖԱ-ի կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և (կամ) Արենայի սեփականատերը իրավունք են վերապահում փոփոխություններ կատարել ցանկացած խաղի և (կամ) մրցաշարի անցկացման պահի, ամսաթվի և վայրի՝ պայմանավորված չնախատեսված արտակարգ իրավիճակներով՝ ֆորսմաժորային, անվտանգության և/կամ անվտանգության նկատառումներով կամ այլ որոշումներով, կազմված ցանկացած իրավասու մարմնի կողմից, որը մեծ ազդեցություն ունի Արենայում անցկացվող ցանկացած խաղի և/կամ մրցաշարի վրա:
   2. Ցանկացած խաղի և/կամ մրցաշարի չեղարկման, հետաձգելու կամ վերախաղարկելու կամ անցկացման վայրի փոփոխության, Արենայի տարողունակության կրճատման կամ համապատասխան խաղը փակ դռների հետևում անցկացնելու դեպքում Գնորդը կառնչվի վերադարձման քաղաքականության հետ:
   3. Ելնելով վերոնշյալից և 11-րդ հոդվածից, ՈՒԵՖԱ-ի Կողմերը, Հյուրընկալող կողմը և/կամ Արենայի սեփականատերը որևէ պատասխանատվություն չեն կրի Տոմսերի սեփականատիրոջ առջև նման չեղարկման, հետաձգման, Արենայի տարողունակության կրճատման, անցկացման վայրի փոփոխության համար, համապատասխան խաղը փակ դռների հետևում անցկացնելու կամ որևէ Խաղի և/կամ Մրցաշարի անցկացման այլ ձախողման կամ թերացման դեպքում:
  3. Բաժանելիություն և փոփոխություն
   1. Դրույթների և պայմանների որևէ փոփոխության դեպքում (եթե դա անհրաժեշտ է մրցաշարի պատշաճ և անվտանգ անցկացումն ապահովելու համար), տոմսերի վաճառողը կտեղեկացնի գնորդներին ցանկացած էական փոփոխության մասին, և գնորդները ընտրություն կունենան համաձայնել այդպիսի էական փոփոխություններին կամ դադարեցնել տոմսերի վաճառողի հետ կնքված պայմանագիրը:
   2. Եթե ​​դրույթների և պայմանների որևէ դրույթ անվավեր, անարդյունավետ, անօրինական կամ անիրագործելի ճանաչվի որևէ իրավասու դատարանի, կարգավորողի կամ մարմնի կողմից.
    1. մնացած դրույթներն ու պայմանները մնում են ուժի մեջ, կարծես այդպիսի անվավեր, անարդյունավետ, անօրինական կամ անիրագործելի դրույթներ ներառված չեն էլ եղել, և
    2. այն դեպքում, երբ դա պահանջվում է և (կամ) թույլատրվում է կիրառելի օրենսդրությամբ, անվավեր դրույթը պետք է փոխարինվի այնպիսի դրույթով, որը հնարավորինս մոտ է նման անվավեր դրույթի տնտեսական նպատակին:
  4. Տեքստի հավաստիությունը
   1. Այս դրույթներն ու պայմանները կազմվել են անգլերեն լեզվով և թարգմանվել հայերեն ու ռուսերեն և հասանելի են առցանց տոմսերի վաճառքի հարթակում: Անգլերեն և թարգմանված տարբերակների միջև ցանկացած անհամապատասխանության դեպքում գերակայում է անգլերեն տարբերակը:
  5. Ընդհանուր դրույթներ
   1. Գնորդը համաձայնում է սույն դրույթներին և պայմաններին իր և իր հյուրի անունից (այսինքն՝ գնորդը պետք է ապահովի, որ իր հյուրը հասկանա, համաձայնվի և համապատասխանի դրույթներին և պայմաններին): Եթե ​​հյուրը 18 տարեկանից փոքր է, յուրաքանչյուր Գնորդ հաստատում է, որ իրենք ստացել են պատշաճ համաձայնություն սույն դրույթների և պայմանների վերաբերյալ Հյուր(երրհամապատասխան ծնողից կամ խնամակալից՝ Հյուրընկալող տարածքի գործող օրենքների համաձայն:
   2. Սույն դրույթներն ու պայմանները կողմերի միջև ամբողջական համաձայնագիր են, և ոչ մի կողմ չի կարող որևէ պահանջ կամ միջոց ունենալ ցանկացած այլ կողմի կողմից կամ նրա անունից արված ցանկացած հայտարարության, վավերացման, երաշխիքի կամ պարտավորության վերաբերյալ՝ կապված սույն դրույթների և պայմանների հետ, որոնք դեռ սահմանված չեն սույն դրույթներով և պայմաններով։
   3. Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա արգելված է որևէ կիրառելի օրենսդրությամբ, սույն դրույթներն ու պայմանները կարգավորվում են Հյուրընկալող տարածքի օրենքներով: Կողմերը համաձայնում են, որ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա արգելված է որևէ կիրառելի օրենսդրությամբ, Հյուրընկալող տարածքի դատարաններն ունեն բացառիկ իրավասություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հաջողակ գնորդը համարվում է սպառող ցանկացած կիրառելի օրենսդրության նպատակների համար, կարող է հարուցվել ցանկացած դատական վարույթ, որը ծագում է կամ կապված է այդ դրույթների և պայմանների հետ, կարող է ներկայացվել այդպիսի հաջողակ Գնորդի բնակության վայրի դատարաններին:
  6. Կոնտակտներ

Տոմսերի վաճառքի գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության ցանկացած հարցում պետք է ուղղվի Տոմսերի վաճառողին.

Հեռախոսի միջոցով՝ +37495417599; +37499417599; +37493407599

Էլ փոստի միջոցով՝ [email protected]

Լրացնելով և ուղարկելով առցանց ձևաթուղթը հետևյալ հասցեով https://tickets.ffa.am/UFCL2024/

`
Գրանցում