Տոմսերի վերադարձման քաղաքականություն

Գնված տոմսերը ենթակա են վերադարձման կամ փոփոխման ոչ ուշ քան խաղի մեկնարկից 72 ժամ առաջ: Գնված տոմսերը նշյալ ժամկետից ուշ վերադարձնելու դեպքում վճարված գումարը վերադարձման ենթակա չէ:

Գնված տոմսերը բոլոր դեպքերում ենթակա են վերադարձման, եթե չեղարկվել է ֆուտբոլային հանդիպումը կամ այն անցկացվելու է առանց հանդիսատեսի:

Տոմսերի դիմաց վճարված գումարի վերադարձման գործընթացն իրականացվում է գնորդի կողմից օգտագործված վճարային համակարգի սահմանած ժամկետներում ։

`
Գրանցում