Տոմսերի վերադարձման քաղաքականություն

Գնված տոմսերը ենթակա են վերադարձման ոչ ուշ քան գնման պահից 14 օրվա ընթացքում և խաղի մեկնարկից 72 ժամ առաջ։

Գնված տոմսերը բոլոր դեպքերում ենթակա են վերադարձման, եթե չեղարկվել է ֆուտբոլային հանդիպումը կամ այն անցկացվելու է առանց հանդիսատեսի:

Տոմսերի դիմաց վճարված գումարի վերադարձման գործընթացն իրականացվում է գնորդի կողմից օգտագործված վճարային համակարգի սահմանած ժամկետներում ։

`
Գրանցում