Տոմսերի վերադարձման քաղաքականություն

Տոմս ձեռք բերելով՝ դուք՝ որպես հանդիսատես, համարվում եք  ՀՖՖ կողմից առաջարկվող հրապարակային պայմանագրի կողմ, հավաստում եք, որ նախապես ծանոթ եք ՀՖՖ պաշտոնական կայքում (www.ffa.am) զետեղված ֆուտբոլային խաղերի ժամանակ հանդիսատեսին ներկայացվող կարգապահական կանոններին,  ընդունում եք դրանք, պարտավորվում եք անվերապահորեն կատարել սահմանված պահանջները, իսկ դրանք խախտելու դեպքում՝ կրել համապատասխան հետևանքները, ներառյալ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հատուցել ՀՖՖ-ի կրած վնասները։

Տոմսի անօրինական տպագրությունը և վաճառքը առաջացնում է պատասխանատվություն՝ ՀՀ կիրառելի և վերաբերելի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Էլեկտրոնային տոմսը՝ PDF կամ արագ արձագանքման կոդի (QR կոդ) տեսքով, պատճենահանված կամ էլեկտրոնային սարքի վրա (հեռախոս, պլանշետ և այլն) հանդիսանում է տվյալ Գնորդի՝ համապատասխան սպորտային միջոցառմանը մասնակցելու իրավունք վերապահող փաստաթուղթ (էլեկտրոնային փաստաթուղթ): Արգելվում է այդպիսի փաստաթղթի, հավասարապես նաև դրամարկղում գնված տոմսի կիրառումը կրկին անգամ:  Սույն պարբերությամբ սահմանված պահանջների խախտումը նույնպես առաջացնում է պատասխանատվություն ՀՀ կիրառելի և վերաբերելի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

`
Գրանցում